Materiály ke stezce

Pamětní razítko

Pamětní razítko lze získat do pracovního listu (odkaz) v Informačním centru na Palackého náměstí v Poličce.

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika