Materiály ke stezce

Trasy

  1. 1. Tylův dům (P), 2. Královská alej (P), 15. Člověk rozumný - sídliště M. Bureše (P) - všechna stanoviště jsou v Poličce
  2. 2. Královská alej (P), 3. Liboháj, 4. Studánka a zpět - 1 km
  3. Od stanoviště 2. Královská alej po silnici kolem stadionu (P), 5. Vodárna, 6. Rozhled Na Špici, 7. Šibeniční vrch a zpět přes sjezdovku po modré značce kolem stanovišť 4. Studánka a 3. Liboháj - 2,3 km
  4. Od stanoviště 2. Královská alej přes 3. Liboháj kolem 4. Studánka a pak po modré na 6. Rozhled Na Špici, 7. Šibeniční vrch, 8. Lesy, 9. Tůňka, přejít přes silnici, kolem Salaše a vyjít Pod Kopcem u nejspodnější „přehrady” na Jánském potoce a zpět po nejnižší cestě podél zahrádek - 4,2 km
  5. Začátek u sídliště M. Bureše (P), 15. Člověk rozumný - dále kolem zahrádek k „přehradám” (P, restaurace), 10. Rybníky, 11. Meandry, 12. Geologie, 13. Pod viaduktem, kousek se jde po bývalém kolejišti, 14. Živočichové a zpátky kolem „přehrad” 5,5 km
© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika