Materiály ke stezce

Pracovní list

Pracovní listy jsou k dispozici v Informačním centru na Palackého náměstí v Poličce. Po vyplnění si jej můžete v IC v Poličce nechat orazítkovat pamětním razítkem.

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika