Materiály ke stezce

Informační brožurka

Brožurku s informacemi k naučné stezce obdržíte v Informačním centru na Palackého náměstí v Poličce a dozvíte se v ní mnoho dalších zajímavých informací.

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika