Autoři stezky

Spolek A21 Polička, z. s. je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace. A21 Polička prosazuje myšlenky trvale udržitelného rozvoje v Poličce a okolí. Ke vzniku v roce 1999 nás inspiroval dokument Agenda 21 přijatý v Rio de Janeiru v roce 1992 na Summitu Země.

Základními cíli spolku jsou zejména:

  • chránit přírodu a krajinu
  • šířit a prosazovat myšlenky Agendy 21
  • podporovat ochranu kulturních, folklórních a historických památek
  • účastnit se těch řízení, v nichž se bude rozhodovat o využití krajiny regionu
  • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů
  • vyvíjet a podporovat veškeré aktivity směřující k trvale udržitelnému rozvoji
  • propagace a prosazování principů občanské společnosti
  • poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Texty a fotografie: Za A21 Polička, z. s. – Mgr. Stanislav Nožka, Bohumír Andrle, René Habrman a další...
Ekocentrum Skřítek Polička, o. s. – Ing. Eva Janečková
Geologie - RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Grafické zpracování:  Miluše Řehůřková

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika