O stezce

Naučná stezka u Poličky vznikla v roce 2007 jako jedna z aktivit spolku A21 Polička, z.s. Stalo se tak díky změně přístupu k ochraně místní přírody. Přírodní klenoty Jánského potoka byly dříve spíš utajovány, např. aby lidé nepřesazovali vzácné květiny na zahrádky. Nebyla zde žádná pohodlná stezka a pro mnoho lidí to byla neudržovaná divočina bez jakéhokoliv významu. Kvůli tomu málem došlo k zániku původní krajiny, především pak přetvořením na soustavu vodních nádrží. Nyní chceme místní oblast ukázat v celé její kráse, aby si jí lidé vážili v její přirozené podobě a aby si z naučné stezky mohl každý do života odnést svůj zážitek či poznatek.

Naučná stezka je dlouhá zhruba 10 km a po její trase je rozmístěno 15 tabulí. Značená cesta je okružní, začíná v Poličce pod Tylovým domem a je možné ji procházet oběma směry. Pro většinu návštěvníků je příjemné, že si mohou trasu rozdělit na kratší úseky.

Na každé tabuli na stanovištích lze najít několik společných prvků, které pomáhají v orientaci, umocňují a posilují vnímání celého obsahu.

  • Na mapce vpravo nahoře se snadno můžete najít pomocí červeného bodu s číslem stanoviště
  • Uprostřed dolní části je vždy citát, vztahující se ke stanovišti
  • Tam, kde je otazník, najdete úkoly splnitelné na místě či k zamyšlení

Poděkování

V roce 2005 a 2006 se nám podařilo z grantů Pardubického kraje a Města Poličky na naučnou stezku získat celkem 105 000 Kč a dřevo na stavbu nosníků tabulí.

V roce 2009 jsme získali 60 000 Kč od Pardubického kraje na údržbu, rozšíření stezky a na vytištění průvodce k této naučné stezce.

Město Polička k tomuto přidalo dalších 30 000 Kč, dřevo na stavbu posezení u stanovišť a dál podporuje každoroční údržbu naučné stezky. O trasu stezky pečuje většinou společně A21 Polička společně s ČSOP Polička.

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika