Materiály ke stezce

Další materiály

Fotografie území Jánského potoka z roku 2000/2001

Vytaženo z biologického  průzkumu lokality „POD  KOPCEM“  Zpracovatel: AOPK ČR, středisko Pardubice

Vzdálenost stanovišť od počátku trasy

Anketa ve školách v roce 2003

Pro podklady diplomové práce jsem v roce 2003 provedl anketu u učitelů ZŠ v Poličce.

Možná budou výsledky někoho zajímat i po tolika letech.

© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika