Naučná stezka

1. Tylův dům

1.	Tylův dům
Mzdy a ceny v roce 1927 a v roce 2007
Občanská společnost
Stavba Tylova domu z veřejné sbírky

2. Královská alej

2.	Královská alej
Sport
Stadion
Pivovar
Alkohol a děti
Test na alkoholismus
Historie Královské aleje
Význam stromů

3. Liboháj

3.	Liboháj
Historie Liboháje, sjezdovky
Skok do výšky
Jan Hus
Hry na pravdu
Objekt dnešního domova mládeže

4. Studánka

4.	Studánka
Význam vody
Náš vliv na kvalitu vody
Koloběh vody v přírodě

5. Vodárna

5.	Vodárna
Historie poličské vodárny
Koloběh vody člověka
Voda z kohoutku nebo balená?
Zdroje vody

6. Rozhled Na Špici

6.	Rozhled Na Špici
Historie viditelných míst a obcí
Pozorování noční i denní oblohy
Hvězdářské dalekohledy
Měsíc a jeho fáze
Inverze
Světelný smog

7. Šibeniční vrch

7.	Šibeniční vrch
Popraviště
Anežka
Pověst o Šibeničném vrchu (komiks)

8. Lesy

8.	Lesy
Prales
Smíšený les
Monokultury
Lesní patra

9. Tůňka

9.	Tůňka
Živočichové v místě
Potravní řetězec
Význam tůňky
Nebeský rybník
Odpady v přírodě
Hra na potravní vztahy

10. Rybníky

10.	Rybníky
Rybník, přehrada nebo jezero?
Poličské rybníky v minulosti
Hlavní evropské rozvodí
Druhy rybníků
Test poznávání ryb
Význam rybníků v krajině

11. Meandry

11.	Meandry
Přirozený vodní tok
Výhody meandrů
tok
Luh, lužní les
Místní živočichové

12. Geologie

12.	Geologie
Cesta časem půl miliardy let zpátky až po dnešek
Řez Zemí
Vývoj života na Zemi
Stopy minulosti

13. Pod viaduktem

13.	Pod viaduktem
Místní rostlinstvo
Místní zkameněliny
Geologický předěl
Přirozené zarůstání neudržované půdy

14. Živočichové

14.	Živočichové
Zvířata v soužití s člověkem
Ochrana zvířat
Budka pro ptáky

15. Člověk rozumný

15.	Člověk rozumný
Zdroje elektrické energie
Životní prostředí
Odpady
Složení odpadu
Skládky a spalovny
Energie v domácnosti
© A21 Polička ▪ design 2017 © regrafika